Rail Simulator fra Electronic Arts

I 2007 slapp Electronic Arts togsimulatoren Rail Simulator, som er utviklet for PCer med Windows plattform (XP og Vista). Simulatoren er produsert av Kuju Entertainment, som i sin tid utviklet den legendariske togsimulatoren Microsoft Trainsimulator (MSTS). Både dette, og det faktum at Kuju hadde en nær dialog med publikum under utviklingen av simulatoren, gjorde at det var all grunn til å ha høye forventninger til sluttresultatet.

Mange valgmuligheter

Simulatoren finnes i to litt ulike utgaver for henholdsvis det europeiske og det nordamerikanske markedet. Begge utgavene lar deg kjøre på tre virkelige britiske togstrekninger, og i tillegg har hver av utgavene en togrute som er eksklusiv for det aktuelle kontinentet. Den europeiske utgaven, som vel er mest aktuell for norske spillere, lar deg kjøre på den tyske togruten mellom Hagen og Siegen.

På kjøretøyfronten kan du velge mellom damp-, diesel- og elektriske lokomotiver og tog, og du kan kjøre både gods- og persontrafikk.

Forseggjorte og naturtro kjøretøy

Grafikken er detaljert når det kommer til togene, og nettopp dette er et av områdene hvor Rail Simulator er i en særklasse. Lydeffektene er også jevnt over gode. Mange trekker fram at førerrommet gir et svært troverdig og tredimensjonalt inntrykk, og det er viktig, all den tid det er her du skal leve deg inn i – og utøve – togkjøringa. Og når vi først er inne på førerrommet: førerpanelet kan styres med tastaturet, men også med musemarkøren. Det siste gir en mer realistisk kjøreopplevelse, da spaker, målere og brytere kan betjenes «direkte» på skjermen. Landskapet du kjører gjennom er ikke svært forseggjort, men til gjengjeld skifter været, noe du merker på kjøreegenskapene til toget, og må tilpasse deretter. Også dette bidrar til å gjøre simulatoren virkelighetsnær.

Ulike spillmuligheter

Til hver av de fire togstrekningene fins det to moduser: aktivitets- eller utforskningsmodus. I aktivitetsmodusen får man oppdrag som man skal fullføre. Her kan du blant annet måtte styre et persontog fra den ene stasjonen til den andre, eller håndtere godsvogner. Oppdragene varierer både med tanke på tidsepoke, vanskelighetsgrad og varighet. I utforskingsdelen kan du kjøre fritt rundt og utforske rutene etter eget forgodtbefinnende. Når du begynner å bli klar for nye utfordringer, kan du ved hjelp av et medfølgende modifiseringsverktøy lage egne oppdrag på de eksisterende strekningene, eller bygge helt nye strekninger. Dette gjør at det stadig kommer nytt spillerprodusert innhold, og for mange av de mest dedikerte spillerne, er det nettopp dette som fenger. Hva med å bygge den togstrekninga du pleide å kjøre hver gang du skulle besøke fetteren på Gjøvik, alle de somrene for lenge siden?